Zaznacz stronę

Tworzymy przyszłość zDolnego Śląska.

Radni Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego wspólnie rozwiązują najważniejsze problemy młodych ludzi ze wszystkich miast i regionów naszego województwa.

Learn MoreContact Us

Od 2013 roku zmieniamy Dolny Śląsk na lepsze

Młodzieżowy Sejmik Województwa Dolnośląskiego rozwiązuje problemy ludzi młodych ze wszystkich regionów Dolnego Śląska, współpracując z Sejmikiem Województwa oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.

Opiniujemy uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

Przedstawiamy nasze wnioski i propozycje odnośnie uchwał Sejmiku Województwa, współpracując z komisjami i radnymi SWD.

Rozwiązujemy problemy ludzi młodych z całego regionu

Zbieramy informacje o problemach we wszystkich powiatach i przekazujemy je decydentom.

Tworzymy kształt polskiej polityki młodzieżowej

Wspieramy powstawanie nowych sejmików i rad młodzieżowych w całej Polsce, dzieląc się zdobytymi doświadczeniami i wiedzą.

Działamy lokalnie, myślimy globalnie

Stworzyliśmy Ogólnopolski Kongres Młodzieżowych Rad i Sejmików, platformę zrzeszającą młodzieżowe rady oraz sejmiki młodzieżowe ze wszystkich regionów Polski.

Nasz Manifest Młodzieży Dolnego Śląska, powstały po blisko stu konferencjach we wszystkich powiatach województwa, czytany był w Sejmie RP przez samą Minister Edukacji.

Budujemy społeczeństwo obywatelskie zbliżając społeczności lokalne

W MSWD spotykają się najważniejsi młodzi liderzy ze wszystkich regionów Dolnego Śląska. Pracując nad problemami ludzi młodych, zdobywają oni także nowe, szersze perspektywy, ucząc się działania na rzecz dobra wspólnego, ale i dostrzegania wagi swoich rodzinnych gmin dla kształtu całego regionu.

radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

reprezentowanych powiatów naszego województwa

Dlaczego warto zostać radnym MSWD?

Bycie radnym naszego sejmiku to niesamowite przeżycie i szansa na zdobycie nowych doświadczeń, ale i nawiązanie wspaniałych przyjaźni. Dowiedz się, co jak postrzegają swoją przygodę z MSWD obecni radni.

Skontaktuj się z nami

Dowiedz się więcej na temat działalności naszego sejmiku. 

Stowarzyszenie Semper Avanti
plac Świętego Macieja 5
50-141 Wrocław

+22 140 006 754

kontakt@mlodziezowysejmik.pl

Napisz wiadomość